Denní kapacita

Rozsah překladu se zpravidla udává (a účtuje) v normostranách (1800 úhozů překladu včetně mezer) nebo počtem slov předlohy.

Má běžná denní kapacita je řádově 10 normostran nebo 2500 slov (při překladu z němčiny do češtiny).

Samozřejmě velmi záleží na obtížnosti a charakteru textu. U technických textů zpravidla není možné tuto kapacitu překročit. V případě velmi obtížné terminologie je navíc nutné počítat i s nižší denní kapacitou.
U snadných obecných textů bez nároků na odbornou terminologii nebo jiných specifických nároků si lze v optimálním případě představit i vyšší denní kapacitu.

Na těchto stránkách se snažím aktuálně informovat o tom, nakolik jsem momentálně vytížen již přijatými zakázkami a kolik procent denní kapacity mi tedy ještě zbývá. Chcete-li se na mne obrátit s poptávkou, vezměte to prosím v úvahu při požadavcích na termín dodání.

česky Deutsch