Ochrana dat

Ochrana veškerých dat souvisejících se zakázkou je samozřejmostí, existuje na ni právní nárok a vyžaduje ji profesní etika překladatele.

Veškeré údaje i datové soubory, které mi zákazník poskytuje v souvislosti se zakázkou,

  • jsou shromažďovány, ukládány a archivovány pouze v rozsahu a v časovém rozmezí, k nimž dal zákazník souhlas, resp. v rozsahu a časovém rozmezí nezbytném pro zpracování objednaného překladu. Za souhlas se považuje i jejich zaslání nebo předání.
  • jsou při archivování a ukládání všemožně zabezpečeny.
  • nebudou nikdy poskytnuty třetím osobám.

Jednou poskytnutý souhlas se shromažďováním a archivací dat lze kdykoli odvolat. Všechny údaje, kterých se týká, budou poté vymazány s výjimkou těch údajů, které vyžaduje daňová evidence.

Zákazník má právo si kdykoli vyžádat informaci o tom, které jeho údaje a soubory a v jakém rozsahu a časovém rozmezí archivuji.

česky Deutsch