Ceník překladů bez DPH

Existuje dvojí způsob účtování ceny za překlad:

  • Cena za slovo zdrojového textu (standardně)
  • Cena za NS překladu (NS = normostrana: 1800 znaků včetně mezer)

V tabulkách je uvedeno cenové rozpětí.
Základní cena za standardní odborný text je uvedena tučně.
Snížená cena je za nenáročný obecný text zcela bez nároků na odbornou terminologii nebo jiných specifických nároků, informativní překlad apod.
Zvýšená cena je za mimořádně obtížný text se specifickými nároky (vyhledávání a ověřování neobvyklé nebo nedokumentované terminologie, časově náročné studium podkladů, špatně čitelná nebo jinak obtížně zpracovatelná předloha, zejména předloha v needitovatelném formátu, typicky v PDF apod.)
Možnost individuálního cenového ujednání při dlouhodobé spolupráci!

Konkrétní jednotková cena a termín dodání se sjednávají předem na základě předlohy překladu.

Směr překladu Cena/zdroj. slovo
sníž. – základní –zvýš. (Kč)
Cena/NS překladu
sníž. – základní –zvýš. (Kč)
do češtiny 1,50 – 2,00 – 2,30 380 – 490 – 620 

Minimální sazba za překlady (u velmi krátkých textů): 250,- Kč

Ceník korektur překladů

  Cena za slovo (Kč) Cena za normostranu (Kč)
Český překlad 0,75 185 

Hodinová sazba

Pokud nelze použít sazbu za slovo/normostranu, použije se hodinová sazba.

  Cena za hodinu (Kč)
Revize, práce související s překladem a korekturou apod. 600

Jsem plátcem DPH. K uvedeným cenám je třeba připočítat platnou sazbu DPH.

Běžná splatnost faktury do 14 dnů od doručení. Po dohodě možnost posunutí.

Žádné příplatky

Neúčtuji žádné příplatky za odbornost, expresní dodání ani práci mimo běžnou pracovní dobu.

  • Náročnost textu se promítne do stanovení jednotkové ceny v rámci daného rozpětí v ceníku, proto není tento druh příplatku třeba.
  • Pokud jde o expresní dodání a práci mimo běžnou pracovní dobu, je to jen otázka aktuální možnosti či nemožnosti dodat text v požadovaném termínu. Buďto je reálné překlad dodat v požadovaném termínu a odpovídající kvalitě, nebo to reálné není. Žádný příplatek na tom nemůže nic změnit.
česky Deutsch