Slevy

Pokud je předloha překladu v textovém formátu, poskytuji slevu na základě analýzy programem Trados při opakování stejných nebo podobných segmentů v textu a při využití překladatelské paměti (TM).

Míra shody při opakování (využití TM) Sleva (v %)
100% 80
99%  75% 50

Pozn.: Mohlo by se zdát, že kde je míra shody stoprocentní, není již se segmenty třeba pracovat, a proto by se již neměly účtovat vůbec. Ve skutečnosti je ovšem třeba tyto segmenty pečlivě kontrolovat a často i upravovat, protože se jedná o shodu nebo opakování v německém textu. V českém překladu se v opakovaných segmentech mohou lišit mluvnické tvary, popř. je nutný odlišný překlad s ohledem na kontext. Pouhé spoléhání na počítač tedy není na místě, i těmto segmentům je třeba věnovat pozornost, proto se za ně účtuje 20 % základní sazby.

česky Deutsch