Služby

Mou jazykovou kombinací je němčina – čeština.

Do češtiny zpracovávám:

  • technické překlady pomocí CAT programů
  • lokalizace (webových stránek a softwaru)
  • překlady obecných textů (vč. marketingových a reklamních)
  • korektury překladů

Ke zpracování technických překladů používám tzv. CAT programy Trados Studio, across, MemoQ, SDLX, Passolo. U technických překladů se zaměřuji především na tyto obory:
• automobilový průmysl (osobní a nákladní vozy, servisní technika) • řídicí a regulační technika, výrobní linky, automatické systémy, lokalizace jejich uživatelských rozhraní • hardware, software, internet, sítě • příručky, provozní návody a návody k obsluze, manuály všeho druhu (elektrické spotřebiče, spotřební elektronika)

Lokalizaci webových stránek lze provést rovněž s použitím CAT programů nebo prostřednictvím vašeho redakčního systému. Lokalizace softwaru pouze po předchozí konzultaci. Pro tento účel je určena aplikace Passolo.

Obecnými texty se rozumí texty bez nároků na odbornou terminologii, např. korespondence, publicistické texty, marketingové a reklamní texty apod.

Běžně se zabývám i překladatelskými korekturami (kontrola věcné a jazykové správnosti překladu se zřetelem k předloze, jazyková úprava přeloženého textu).

česky Deutsch