CAT programy

U technických a odborných překladů jde především o přesnost, správnost a jednotné užití odborné terminologie, případně též o přesné zachování formátování, grafiky a rozvržení původního textu.
Jedním z nástrojů, které k tomu napomáhají, jsou tzv. CAT programy (např. Trados, SDLX, Passolo, across, Transit). Technologie CAT (= Computer Aided Translation, počítačem podporovaný překlad) rozhodně neznamená softwarový překladač, tedy automatický strojový překlad. Tím, kdo překládá, je člověk, ovšem CAT software při tom umožňuje:

 • pracovat s terminologií,
 • pracovat s již hotovými překlady stejných nebo podobných textů,
 • snadno zachovat původní formátování a grafiku a soustředit se pouze na překlad samotný.

Při práci na překladu se nejdříve provádí načtení zdrojového textu v některém z běžných formátů (doc, html, rtf), případně v některém z formátů programů pro sazbu (QuarkXPress, Adobe InDesign). CAT software tyto formáty interně zpracuje a nabídne je překladateli v podobě prostého textu zdroje a překladu, jehož dílčí části (segmenty) jsou si vzájemně přiřazeny. Po dokončení překladu opět CAT software vyexportuje text do původního formátu.
Při překladu rovněž napomáhají dva důležité dílčí systémy:

 • překladová paměť (TM – Translation Memory)
 • terminologická databáze

překladové paměti jsou uloženy starší překlady i přeložené části aktuálního překladu a lze v ní vyhledávat. CAT software sám sleduje míru shody právě překládaného segmentu textu s již hotovými překlady. Pokud míra shody překročí určité zadané procento, CAT software nabídne překladateli již hotový překlad, přičemž upozorní na to, zda se aktuálně překládaný text s již vyhotoveným překladem shoduje zcela nebo pouze zčásti.
Terminologická databáze obsahuje relevantní termíny pro daný překlad a nabízí je překladateli tehdy, když se vyskytnou v překládaném textu. Samotná terminologická databáze se edituje především ručně a lze do ní zahrnout specifickou terminologii zákazníka. Její užití při překladu pak zaručuje, že terminologie se bude užívat jednotně.

Tento postup má mnoho výhod:

 • konzistence překladu
  Program eviduje již zavedenou terminologii a při opakovaných výskytech ji překladateli přímo nabízí nebo umožňuje rychle vyhledat. Díky tomu nejsou tytéž termíny překládány pokaždé jinak.
 • možnost týmové práce
  na rozsáhlých překladech. Překladové paměti umožňují jednomu překladateli snadno pracovat s již hotovými překlady, které vyhotovili jeho kolegové. I při rozdělení velmi rozsáhlého překladu mezi více překladatelů je tak zachována konzistence překladu.
 • zrychlení překladu
  Překladatel se nemusí soustředit na nic jiného než na překlad samotný. Nemusí věnovat téměř žádné úsilí zachování původní grafiky textu, není třeba znovu překládat opakující se stejné nebo velmi podobné části textu.
 • zlevnění překladu
  Plná cena se platí pouze za nové části textu. Program sám vyhotoví přesnou statistiku opakujících se stejných nebo podobných částí. Na tyto části textu je výrazná sleva.
 • snadná, rychlá a levná aktualizace již hotového překladu
  Výše uvedené vlastnosti CAT programů umožňují např. u inovovaných verzí různých manuálů, návodů, příruček a ceníků pouze doplnit překlady obměněných nebo nových částí a automaticky aplikovat překlady identických částí. Platí se pochopitelně pouze překlad toho, co je v textu nové.
 • zachování původní grafiky
  Překladatel pracuje pouze se samotným textem, úpravou dokumentu se nezabývá. Po dokončení překladu CAT program vygeneruje přeložený dokument v původním formátu a s původní úpravou.

 

česky Deutsch