Co nepřekládám

Základní zásadou profesionálního překladatele je překládat směrem z cizího jazyka do mateřštiny, nikoliv opačně. Mou mateřštinou je čeština. Překlady do němčiny proto v zásadě nezpracovávám a doporučuji obracet se na rodilé mluvčí němčiny.

Dále nezpracovávám:

  • tzv. ověřené překlady (tj. s razítkem soudního tlumočníka, kterým nejsem)
  • medicínu
  • právo
  • ekonomii

Pokud potřebujete překlad z některého z výše uvedených oborů, obracejte se na kolegy s příslušným odborným zaměřením.

Potřebujete-li soudního tlumočníka, naleznete jej např. v úředním seznamu na stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Osobně vám kontakty na další překladatele a tlumočníky nemohu zprostředkovat.

česky Deutsch