Zvolit překladatele nebo agenturu?

Dá se asi čekat, co budu jako samostatný překladatel doporučovat...

Ovšem je třeba říct, že kromě překladatelů mají na překladatelském trhu důležitou úlohu i dobré překladatelské agentury. Velké firmě, která rychle potřebuje překlad manuálu ke svému novému výrobku do dvaceti jazyků, asi nezbývá nic jiného než se obrátit na agenturu.

  • Dobrá agentura především vytváří svou vlastní přidanou hodnotu: zajistí konverzi zdrojových souborů do překladatelských formátů, rozdělí práci mezi své interní i externí překladatele ve všech dvaceti jazycích, hlídá termíny i jednotnou terminologii, zprostředkuje dotazy a referenční materiály mezi klientem a překladatelem, vybuduje klientské firmě překladovou paměť a terminologickou databázi, zajistí korektury zpracovaných překladů, provede konverzi zpět do zdrojových formátů, zajistí finální korektury dokumentů a jako balíček to vše najednou předá a vyfakturuje zákazníkovi. Jednat místo toho s dvaceti nebo více drobnými dodavateli ani není dost dobře možné.

Pak jsou tu ovšem ještě špatné agentury, na které nejvíce doplácí právě jejich klienti.

  • Špatná agentura žádnou přidanou hodnotu nevytváří: prostě převezme jakoukoli zakázku bez ohledu na své kapacitní možnosti, a pokud její zpracování není schopná zrealizovat, hledá pro ni dodavatele. A může se stát, že si takto zakázku postupně mezi sebou předá více špatných agentur. Tím se samozřejmě ukrajuje z času a finančních prostředků, které zadavatel pro překlad vyhradil. Důsledkem je, že i když původní termín i rozpočet zadavatel plánoval velkoryse, nakonec překlad dělá někdo ve spěchu za mizerný honorář – pochopitelně se všemi důsledky pro kvalitu. Překladatel pracující pro špatnou agenturu může také jen obtížně klást dotazy k případným nejasnostem v předloze, protože řetězec mezi ním a skutečným zadavatelem je prostě příliš dlouhý. Špatné agentury práci pouze přeposílají, ale k jejímu zdaru nijak nenapomohou, tedy parazitují na klientech a překladatelích.

Pokud chcete zadat překlad, je dobré zadat jej buď přímo překladateli, protože ušetříte za všechny mezičlánky, které byste jinak museli platit, a dobře víte, kdo váš text překládá. A musí-li to být agentura, je ve vašem nejvlastnějším zájmu, aby to byla agentura dobrá, která vám zaručí, že překlad pouze „nepošle dál“.

česky Deutsch