Ochrana dat a osobních údajů

Tento web neshromažďuje, neukládá a nevyhodnocuje žádné osobní údaje.

V rámci zpracování překladatelské zakázky se ukládají pouze samotné datové soubory pro překlad, které mi zákazník sám poskytl.

Pro účely vystavení daňového dokladu předepisuje zákon shromažďování a ukládání následujících údajů o zákazníkovi:

  • označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje
  • daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje (pokud je jí přiděleno)

Za podmínek stanovených zákonem lze vystavit zjednodušený daňový doklad. Pro jeho vystavení nejsou tyto údaje nutné, v takovém případě se proto neshromažďují a neukládají.

Cookies

Při návštěvě této webové prezentace se neukládají žádné soubory cookies.

česky Deutsch