Čeho se vyvarovat

Zadavatelé překladů často mívají nesprávné představy a očekávaní, které ve svých důsledcích komplikují spolupráci na překladu.

 • „Urgentní“ překlad
  „Urgentní“ z pohledu zadavatele nemusí nutně znamenat totéž co z pohledu překladatele. Podmínkou kvalitního výsledku je zpravidla nějaký časový harmonogram. (Přijde zakázka, stanoví se realistický termín, během práce na ní přijde další, stanoví se realistický termín navazující na dokončení první zakázky atd.) Veškeré urgentní zakázky tento harmonogram narušují a tím chtě nechtě ohrožují především kvalitu svého zpracování i zpracování ostatních zakázek. Bohužel je dnes každá druhá zakázka „urgentní“ a při této inflaci jsou překladatelé nuceni řešit neřešitelný rozpor mezi nepřekročitelností termínu a dodržením kvality, kdy často jediným řešením je odmítnutí zakázky.
  Pro zadavatele překladů z toho vyplývá jednoduchá otázka: „Chci to rychle, nebo to chci kvalitně?“
 • Nehotová nebo nepřipravená předloha
  Často se vyskytují dodatky, úpravy, přílepky apod. k různým textům. Tím nemyslím různé nové verze či aktualizace ceníků a návodů, které jsou často nutností a které jsou denním chlebem technických překladatelů. Zadavatel prostě jen zadal k překladu nehotový text. Během práce na překladu se pak muselo doplňovat, přepisovat, upravovat… Důsledek je zřejmý – zvýšená časová i pracovní náročnost a opět ohrožení kvality, o nedostatečném finančním ohodnocení práce navíc ani nemluvě.
 • Nesprávné představy o kapacitě překladatele
  Při požadavcích na termín dodání je třeba vzít v úvahu, že překladatel nemusí mít zrovna veškerou kapacitu volnou nebo vyhrazenou pro jediného zadavatele. Nestačí tedy rozsah předlohy vydělit denní kapacitou a stanovit termín dodání jednostranně. Zvláště u větších zakázek je vhodný dotaz nebo jiná forma zjištění volné kapacity překladatele.
 • Nedostatečná komunikace
  Je-li v překladu z němčiny do češtiny zcela osamocený výraz typu „FormExit BeginOfSet“, což se skutečně stává, bude patrně následovat dotaz překladatele minimálně na význam a na to, zda se má pokusit výraz nějak přeložit, nebo jej ponechat. Zvláště zadavatelé technických překladů často nepochopitelně předpokládají, že překladatelům jsou jasné různé záhadné příkazy nebo názvy různých proměnných, nejlépe ještě osamocené v různých seznamech a tabulkách bez jakékoli souvislosti. Předlohu odešlou bez jakýchkoli vysvětlení nebo referenčních materiálů a na dotazy reagují se zpožděním nebo vůbec. Pak překladatel opět jen může volit, zda má čekat na vysvětlení nebo dodržet termín s pochybným výsledkem.
česky Deutsch