Co by měl vědět zadavatel

Aby překlad dobře splnil svůj účel, je dobré neopominout některé věci:

 • Výběr vhodného překladatele
  Jako se liší zaměření textů, liší se i zaměření překladatelů. Nikdo není specialista na všechno. Proto se zde snažím uvést jak to, co je mým zaměřením, tak to, co nepřekládám.
 • Maximální kvalita, realistické termíny
  Kompromisy nelze dělat, pokud jde o kvalitu překladu. Často je ale nutné je dělat, pokud jde o termín dodání. Maximální kvalita a maximální rychlost nejdou dobře dohromady. Rozhodně dávám přednost kvalitě, vzhledem ke své aktuální kapacitě někdy licituji o termín. Ovšem dohodnutý termín považuji za zcela závazný a vždy jej dodržím.
 • Vhodný formát předlohy
  Vhodný je jakýkoliv běžný počítačový formát, který lze editovat (doc, rtf, html, odf). Pak lze překlad bez problémů zpracovat některým z CAT programů, což přináší mnoho výhod. Méně vhodný je formát PDF, protože ten sám o sobě editovatelný není. Překlad se pak musí zpracovávat běžným textovým editorem „na prázdnou stránku“, což jej prodraží a zpomalí. Nebo se lze pokusit o konverzi zdrojového dokumentu PDF do některého z editovatelných formátů, aby bylo možné jej zpracovat pomocí CAT programu. Výsledek tohoto převodu je ale nejistý. Nejméně vhodná je pouze papírová předloha nebo její naskenovaná verze, a to ze stejných důvodů.
 • Podklady a informace pro překladatele
  Na začátku toho zadavatel ví o svém textu nepochybně více než překladatel. Pokud se o podstatné informace s překladatelem podělí, nemusí překladatel objevovat objevené a ušetřený čas a námahu může věnovat kvalitě překladu. Co tedy překladatel potřebuje?
  • Znát účel překladu (informativní / určený k publikování / návod / seznam chybových hlášení na displeji určený k uložení do paměti zařízení s omezením délky a nemožností použít diakritiku /...)
  • Překladové paměti, terminologické databáze
   To platí u technických překladů. Pokud jste si již dříve nechávali zpracovat technický překlad podobného zaměření, patrně k němu existuje i překladová paměť, terminologická databáze nebo obojí. Pokud je máte k dispozici a poskytnete je překladateli, překlad se tím urychlí, zlevní a terminologicky sjednotí a zpřesní. Překladovou paměť lze z hotového překladu vytvořit i dodatečně (musí být k dispozici jak předloha, tak překlad ve shodném formátu).
  • Glosáře, seznamy terminologie, referenční materiály...
   Možná nemáte překladatelské paměti a terminologické databáze ve formátu, kterému rozumí CAT programy, ale máte své zavedené seznamy terminologie v běžných formátech. I ty samozřejmě pomohou, a zejména pokud máte přesné terminologické požadavky, jsou takřka nutností. Stejně tak pomohou starší verze překládaných dokumentů, podobné texty, vhodné referenční webové stránky apod.
česky Deutsch